Stichting Vogelopvang

Guus Blokland is verantwoordelijk voor de diergeneeskundige begeleiding van de vogelopvang in Utrecht. De vogelopvang is vlakbij de kliniek gehuisvest aan het Rotsoord nr.24a.

De vogelopvang heeft een stichting als rechtsvorm en is sinds 1988 actief. Jaarlijks worden ca. 2500 zieke en/of gewonde inheemse (!) wilde (!) vogels uit Utrecht en ruime omstreken opgevangen, met als doel deze vogels zodanig te verzorgen, dat zij daarna weer gezond en kansrijk in de vrije natuur losgelaten kunnen worden. Daarnaast spant de Vogelopvang zich in om een betere relatie tot stand te brengen tussen mens en dier in een verstedelijkte omgeving.

De bemoeienis met de vogelopvang heeft enorm veel kennis en vaardigheid gebracht in de behandeling van alle soorten vogels, iets waar cliënten met (uitheemse) gehouden vogelsoorten dankbaar gebruik van kunnen maken.

Vrijwilligerswerk

Alle medewerkers van Stichting Vogelopvang Utrecht zijn vrijwilligers, van het bestuur tot de medewerkers in het hospitaal. Momenteel heeft de stichting vijf bestuursleden, ieder met hun eigen takenpakket. Eens per maand wordt er een bijeenkomst voor alle medewerkers gehouden. Zo kan iedereen meedenken en meepraten met dat wat op de Vogelopvang gebeurt. Twee maal per jaar wordt door de dierenarts van het asiel een lezing en instructie gegeven aan de medewerkers.

Samenwerking

Stichting Vogelopvang Utrecht is een zelfstandige organisatie, die samenwerkt met andere organisaties die zich met (hulpbehoevende) wilde vogels bezig houden. Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door de Raad van Toezicht, die momenteel bestaat uit een controleur van de Algemene Inspectiedienst en de dierenarts.

Elke vogel in de Vogelopvang, die nadere medische hulp behoeft, kan ten allen tijde bij dierenkliniek Hoograven gebracht worden. Verder bezoekt de arts de Vogelopvang wekelijks ter controle van de patiënten, de medicijnenvoorraad en de hygiëne.

Voor het Ministerie van Justitie is de opvang bevoegd de zogenaamde justitievogels op te vangen. Dit betreft vogels die in beslag genomen zijn door politie en Algemene Inspectiedienst bij bijvoorbeeld stropers of handelaren. Zolang de zaak onder de rechter is verzorgt de Vogelopvang de dieren.

Vergunningen & registratie

Een vogelasiel moet voldoen aan veel regels en wetten. Dit ter bescherming van de dieren, het milieu en de veiligheid van de medewerkers. Daardoor zijn er nogal wat vergunningen nodig. Deze vergunningen worden alleen afgegeven als een instelling aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Stichting Vogelopvang Utrecht beschikt over een vogelvergunning “F”. Dit houdt in dat de Vogelopvang alle soorten vogels die in Nederland voorkomen mag opvangen.

De Vogelopvang Utrecht is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland. Deze erkenning wordt alleen gegeven aan vogelasielen die voldoen aan een zeer streng eisenpakket. Tenslotte beschikt de vogelopvang sinds 2000 over een milieuvergunning. Met deze vergunning voldoet de stichting geheel aan de richtlijnen van de wet milieubeheer en de arbo-wet.