Opheffing SCN

De Sharpei Club Nederland bestaat niet meer

De Sharpei Club Nederland, de officiële vereniging voor dit ras in Nederland is per 1 augustus 2016 opgeheven. Nadat dit besluit door de noodzakelijke ledenvergaderingen was goedgekeurd is de Raad van Beheer op kynologische gebied in Nederland middels de volgende brief op de hoogte gesteld:

Utrecht, 22 juli 2016
Betreft: Opheffing Shar-Pei Club Nederland

Geachte leden van de Raad van Beheer op kynologische gebied in Nederland,

Via dit schrijven willen wij u laten weten dat de Shar-Pei Club Nederland (SCN)

per 1 augustus is opgeheven. De hiertoe statutair noodzakelijke vergaderingen hebben plaatsgevonden op 29 mei 2016 en 19 juni 2016. De notulen van de uiteindelijke opheffingsvergadering zijn bijgesloten. Het besluit tot opheffing is unaniem ondersteund door de algemene vergadering. Per 1 augustus eindigt zodoende ook het lidmaatschap van de vereniging Raad van Beheer.

In de 28 jaar dat de club heeft bestaan hebben velen zich ingezet voor de doelstellingen van de statuten waarin vooral een fokkerij met oog voor de gezondheid en het welzijn van de honden het belangrijkste speerpunt was. In 1993 startten wij met ons gezondheidsbeleid waarin alle voor de fokkerij bedoelde dieren eerst gekeurd dienden te worden. Het doel was zo veelvuldig bij Shar-Pei’s voorkomende problemen langzamerhand te reduceren. Dit beleid zou vallen of staan bij voldoende deelname want pas als zo goed als alle potentiële fokdieren gekeurd zouden zijn, zouden we effectief kunnen gaan selecteren. Dus werd de Raad toen reeds gevraagd om medewerking in de vorm van iets wat tegenwoordig met de term convenant wordt aangeduid. Maar helaas, halverwege de jaren negentig was de Raad daar geenszins toe bereid en dat bleef jaren zo ondanks aandringen van onze kant.

Door het uitblijven van ondersteuning van ons beleid werd de weg naar fokken buiten de vereniging om gevonden want waarom zou je je aan regels binnen een vereniging houden als de Raad geen consequenties verbindt aan fokken buiten de vereniging? Zou verenigingsbeleid vanaf het begin zijn geïmplementeerd in overkoepelend kynologisch beleid dan zou het zoeken naar een achterdeur om regels te omzeilen waarschijnlijk minder voor de hand hebben gelegen, zouden veel meer fokkers zich genoodzaakt hebben gezien zich te schikken naar de regels van de vereniging en zou het aantal fokdieren binnen de vereniging groot genoeg zijn geweest om effectief selectiecriteria te kunnen hanteren.

Nu is de situatie heel anders. Het is in ieder geval een feit dat Shar-Peis via Marktplaats zonder stamboom ook uitstekend verkopen, dus waarom nog al die moeite doen om het officieel te willen, de Raad heeft hieraan immers nooit meerwaarde gegeven.

Het resultaat is een teruggang van het ledental van ruim 700 eind jaren negentig naar nog maar 225 begin dit jaar. Daarnaast zien we een drastische achteruitgang in stamboomaanvragen van 503 in 2007 tot 82 in 2015. Nog slechts 9 van deze stambomen is aangevraagd door leden van de SCN. De conclusie is dat wij onmogelijk nog in staat zijn de doelstellingen in onze statuten te waarborgen en het voortbestaan van de SCN zodoende geen enkel nut meer dient. Dit is de hoofdreden om te besluiten de vereniging op te heffen.

Bijkomende redenen om de club niet langer te laten voortbestaan zijn:

1: Binnen de vereniging zijn niet voldoende leden te vinden die een bestuursfunctie willen vervullen, waardoor er geen voltallig bestuur te formeren is.

2: De activiteiten van de vereniging worden steeds minder bezocht en kunnen daardoor niet meer georganiseerd worden. Ook de ledenvergaderingen worden zo goed als niet bezocht waardoor het beleid in wezen geen draagvlak heeft.

3: Er worden ook buiten de kynologie steeds minder Shar-Peis gefokt, ofwel het ras is op z’n retour.

4: Het fokbeleid van de club kan onmogelijk tot zichtbaar resultaat leiden bij zo’n klein bestand aan meewerkende fokkers in Nederland, een convenant met de Raad van Beheer zal hier nu niets meer aan kunnen veranderen. Europese of mondiale samenwerking ligt niet in het verschiet

5: De Raad van Beheer is 20 jaar te laat met het ondersteunen van ons beleid. Daar kan de huidige Raad niets aan doen uiteraard maar toch lijken goede intenties van de Raad ook vandaag de dag niet omgezet te kunnen worden in daadwerkelijke actie (er zijn problemen met omzetten van computersystemen, waardoor de realisatie van de normenmatrix weer uitgesteld moet worden).

6: Het is een triest besluit om na 28 jaar de SCN te moeten opheffen, maar het is een reëel en logisch gevolg van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Wij wensen u veel succes met het zoeken naar oplossingen om nog meer uitholling van de kynologie te voorkomen.

Hoogachtend,
Het bestuur van de Shar-Pei Club Nederland,

De heer drs. G. Blokland, voorzitter
Mevrouw drs. M. Torie, vice-voorzitter
Mevrouw A. Koning, secretaris, penningmeester
Mevrouw A. Koorneef, bestuurslid belast met herplaatsing