Faciliteiten

Dierenkliniek Hoograven is een moderne praktijk met veel realiteitszin. Zo is er geïnvesteerd in die zaken die wij belangrijk vinden voor onze klantenkring en niet in ‘gadgets’ die nauwelijks gebruikt worden of de behandelingen onnodig duur maken.

Echo Diagnostiek

Echo of ultrageluid is een van de beeldvormende diagnostische technieken die wij in de praktijk kunnen aanbieden. Het onderscheidt zich van röntgendiagnostiek primair doordat er beweging in beeld kan worden gebracht. Zo kan men met echo bv. bewegingen van het hart in beeld brengen en hier metingen aan verrichten en zelfs vulling en stroming van bloed in bloedvaten kan worden waargenomen en beoordeeld.

Het meest tot de verbeelding sprekend zijn de echo’s van ongeboren puppies en kittens die met echo al in een vroeg stadium van de dracht kunnen worden gezien.

Maar ook andere inwendige organen kunnen met een echo goed beoordeeld worden op afwijkingen. Gedacht kan worden aan de diagnostiek van nierafwijkingen bij (ras)katten, levertumoren en blaasstenen. Maar ook bij ruimte innemende processen in of achter het oog  kan met echo vaak onderscheid gemaakt worden tussen tumor of ontsteking.

De röntgendiagnostiek blijft echter een onmisbare factor binnen de praktijk; echo gaat nl. niet door bot en ook niet door lucht. Luchtpijp en longen zijn met een echoapparaat niet in beeld te brengen, gas in de darmen is een ramp voor het echobeeld en van het skelet kan alleen iets gezien worden van het oppervlak van het bot en de gewrichten. Wat er in of achter zit komt niet in beeld.

Röntgen en echo vullen elkaar prachtig aan waarbij het grootste voordeel van echo misschien wel is, dat het geen schadelijke straling betreft zoals dat bij röntgenstralen wel het geval is, maar ook dat je beweging kunt zien. Bij jonge en ongeboren dieren is de echo daarom een onmisbaar diagnostisch hulpmiddel.

Echo leeuw
Echo bij stg. Leeuw

Röntgendiagnostiek

Onze röntgendiagnostiek voldoet aan de eisen van deze tijd waar het gaat om kwalitatief hoogwaardige beeldvorming en minimalisering van milieubelasting.

Sinds de digitalisering van ons systeem gebruiken wij geen ontwikkelvloeistoffen meer. Naast een ecologisch voordeel kunnen we nu veel efficiënter foto’s maken (soms zelfs al tijdens een spreekuur) en kunnen we meer op de foto’s zien. Hierdoor kunnen we nu diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren die vroeger onmogelijk waren.

Laboratorium onderzoek

Als het even kan doen wij laboratoriumonderzoeken zelf, klaar terwijl u wacht. Materiaal voor onderzoek opsturen naar een laboratorium is tegenwoordig bijzonder goed geregeld maar desondanks gaan er minimaal 1-2 dagen (extra) voorbij voordat de uitslag bekend is. Zelf doen heeft voordelen.

Veel bloed- en urinewaardes kunnen we zelf bepalen. Zo kunnen we vaak al in een vroeg stadium zien of uw dier slechte nieren heeft of zal krijgen, of de lever goed functioneert, de schildklier te hard werkt, of er suikerziekte in het spel is of dat er ergens een ontsteking zit die van buiten niet te zien is.

Diverse sneltesten zijn er inmiddels beschikbaar om nu ook minder voor de hand liggende aandoeningen te kunnen diagnosticeren. Allemaal belangrijke informatie die meestal dezelfde dag al bekend is, vaak zelfs al binnen 30 minuten.

Door gewijzigde wetgeving mogen wij vanaf 1 januari 2013 bepaalde nieuwe antibiotica niet meer meegeven of toedienen voordat is aangetoond dat er niet een ander ouder antibioticum is dat ook werkt. Daarom hebben wij nu ook de mogelijkheid typering en gevoeligheidsbepalingen zelf te doen. Zo zijn wij in staat binnen 24 uur het meest geschikte medicijn bij de aandoening te vinden waardoor de kans op resistentieontwikkeling en daarmee het niet aanslaan van de therapie of terugkeren van de ontsteking tot een minimum wordt beperkt.

Opnameruimte

De opnameruimte bestaat in zijn huidige vorm sinds 2011. In 2010 is deze ruimte achter de praktijk gebouwd en dit heeft geresulteerd in een comfortabele opnameruimte. Door de bijzondere kleurstelling heeft de ruimte een rustgevende invloed op de dieren die er in moeten verblijven.

De hokken zijn van kunststof en daardoor makkelijk schoon te houden. Er bestaat de mogelijkheid tot lokale verwarming van onderkoelde dieren of van dieren die zichzelf niet op temperatuur kunnen houden. Daarnaast kunnen we dieren opnemen in een zuurstofkooi voorafgaande aan nader onderzoek of na een operatie. Incidenteel nemen we wel eens dieren in pension. Het gaat dan om patiënten die een intensievere zorg nodig hebben dan een oppas of een regulier pension kan bieden.

Operatiekamer

De operatiekamer grenst aan de spreekkamer en wordt niet betreden als er geen operaties gaande zijn. Hierdoor is de noodzakelijke hygiëne op alle momenten van de dag gegarandeerd.

Wij maken gebruik van moderne anesthesiemiddelen waaronder gasanesthesie. Zuurstoftoediening is standaard tijdens alle ingrepen. In combinatie met monitoring van ademhaling en hartslag is dit het beste uitgangspunt voor een veilige narcose.

Met in achtneming van de primaire steriliteitmaatregelen is het eigenaren van operatiepatiënten in speciale omstandigheden toegestaan een operatie bij te wonen. Dit is wel een beetje op eigen verantwoording want wij kunnen voor u natuurlijk niet bepalen of u er wel tegen kunt.

Magneetveld Inductie Therapie

In de afgelopen jaren is er in onze praktijk veel ervaring opgedaan met de behandeling door middel van magneetveld inductie therapie (of kortweg magneetveldtherapie) van uiteenlopende aandoeningen bij gezelschapsdieren. Andere (internationale) benamingen voor deze therapie zijn: Inductive Bio Stimulation (IBS) en Pulsating Magnetic Field (PMF) therapy.

Aangezien er weinig concrete informatie te vinden is over de behandeling van gezelschapsdieren met deze therapie volgt hier een uitgebreide beschrijving.

Deze oorspronkelijk voor de mens geïntroduceerde therapeutische ondersteuning voor aandoeningen van de gewrichten in het kader van bijvoorbeeld rheuma of sportblessures is in de loop der jaren ook zijn toepassing gaan vinden bij dieren. Aanvankelijk deed de magneetveldtherapie zijn intreden in de paardensport maar tegenwoordig vinden steeds meer verschillende diersoorten hun weg naar deze therapie.

Alvorens dieper in te gaan op de achtergronden van de magneetveldtherapie is het goed eens te kijken naar welke aandoeningen succesvol kunnen worden behandeld of ondersteund.

 

Wat kan Magneetveldtherapie?

Botten, pezen en gewrichten
De meest in het oog springende resultaten zijn altijd het meest spectaculair en ongetwijfeld geldt dat voor de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Uit de paardenwereld zijn hier prachtige voorbeelden van maar ook in onze eigen praktijk hebben wij meermalen wonderbaarlijke resultaten gezien bij honden die verlamd waren in de achterhand door een hernia of vanwege hun artrose bijna niet konden lopen. Ook na botbreuken die slecht of niet willen genezen kan magneetveldtherapie herstel geven.

Slecht functionerende organen en degeneratieve aandoeningen
Vooral bij oudere dieren zien we vaak een achteruitgang in het functioneren van bijvoorbeeld de nieren en de lever, maar ook de wondgenezing van de oudere patiënt laat nog wel eens te wensen over. Magneetveldtherapie brengt deze weefsels op een hoger niveau van vitaliteit waardoor de functionaliteit drastisch verbeterd.

Chronische en acute ontstekingen
Magneetveldtherapie stimuleert. Dat kan bij chronische ontstekingen waar de genezingstendens aan het verdwijnen is een gunstig effect hebben: de chronische ontsteking wordt als het ware geactiveerd tot een meer acuut niveau van waaruit genezing kan plaats vinden. In aanvang van de therapie worden de verschijnselen van pijn, zwelling, vurigheid en warmte dus wel eerst heviger.

Ook bij acute ontstekingen kan magneetveldtherapie soms worden ingezet maar dit is per geval verschillend en vereist een heel goede inschatting van de patiënt en zijn aandoening.

Hoe werkt magneetveldtherapie?
Magneetveldtherapie is geen wondermiddel maar een electrotechnische toepassing met een fysisch meetbaar effect. Het wordt in onze praktijk meestal toegepast in combinatie met medicatie of behandeling uit de reguliere of alternatieve diergeneeskunde hetgeen daardoor tot resultaten leidt die met medicijnen alleen niet bereikt hadden kunnen worden.

Magneetveldtherapie moet men echter niet plaatsen in de hoek van de alternatieve geneeswijzen maar past beter binnen de kaders van de fysiotherapie.

Wanneer men stroom door een draad voert ontstaat er om die draad een circulair magnetisch veld. Als men die draad rond buigt tot een cirkel is het magnetisch veld binnen die cirkel twee keer zo sterk. Als men nu heel veel van die gebogen draden naast elkaar plaatst of bundelt (ofwel een spoel maakt) wordt het magnetisch veld binnen deze spoel even zo veel keer zo sterk. Door een dier in of naast de spoel te plaatsen of meerdere spoelen op of tegen het dier te leggen kan het therapeutische effect van het magnetische veld aangewend worden.

In het lichaam werkt het magnetische veld op alle geladen deeltjes (ionen van zouten) in alle lichaamscellen. Hierdoor ontstaat beweging van deze deeltjes door de celwand heen of er ontstaat althans de neiging toe. De celwand zal deze bewegingen actief willen ondersteunen of actief willen herstellen. Voor deze activiteit is energie nodig in de vorm van ATP (= intracellulaire brandstof) die de cel slechts kan maken met behulp van zuurstof. Het zuurstofverbruik van de cellen neemt onder invloed van het magneetveld dus toe. Om in deze verhoogde zuurstofbehoefte te kunnen voldoen zal de doorbloeding van de weefsels toenemen. Aanvankelijk is alleen tijdens de sessies een verbetering van de doorbloeding merkbaar maar na verloop van tijd (10 – 20 of meer behandelingen) wordt dit effect blijvend: de magneetveldtherapie dwingt het lichaam te gaan functioneren op een hoger niveau van activiteit. Men zou dit effect kunnen vergelijken met het effect van conditietraining maar dan op celniveau.

Wanneer wel en wanneer niet?
Uit bovenstaande theorie blijkt dat magneetveldtherapie een breed indicatiegebied heeft. In alle gevallen waarbij een hoger activiteitsniveau van lichaamscellen gewenst is, kan de therapie worden aangewend of het nu gaat over slecht functionerende nieren, traag genezende botten of degenerende kraakbeenschijven in de rug, uitgebreid weefseltrauma of zenuwuitval.

Diezelfde theorie leert ons ook afleiden wanneer de toepassing niet geschikt is. In geval van ontstekingen bijvoorbeeld kan magneetveldtherapie heel goed dienstdoen als activator van het ontstoken weefsel. Bij chronische ontstekingen is dat zeker het geval. Maar bij acute ontstekingen is terughoudendheid geboden omdat eventuele verwekkers van de ontsteking nog in het lichaam aanwezig zijn en dus ook worden geactiveerd. Zo zal bij bekende bacteriële of virale infecties, zeker als dit met koorts gepaard gaat, magneetveldtherapie nooit worden toegepast.

Op dezelfde manier kan beredeneerd worden dat het niet verstandig lijkt magneetveldtherapie toe te passen in geval van tumoren, de tumorgroei zou juist geactiveerd kunnen worden. In zeldzame gevallen kan theoretisch worden afgeleid dat magneetveldtherapie wel kan worden aangewend als ondersteunende maatregel in de bestrijding van sommige tumoren. Maar in de praktijk zal dat advies waarschijnlijk nooit gegeven worden.

Hoe lang duurt magneetveldtherapie?
Een behandeling bestaat (meestal) uit een groot aantal sessies van telkens 30 minuten gedurende welke tijd uw dier zich bevindt in het (pulserende) magnetische veld. Bij ons in de praktijk werken we met twee halfcirkelvormige applicators die ieder 3 spoelen bevatten die verantwoordelijk zijn voor het magnetisch veld. Uw dier zit of ligt tussen deze twee applicators. Katten kunnen in hun plastic vervoersmand blijven zitten waardoor de behandeling zonder stress kan verlopen.

Het zal geen verbazing wekken dat de totale duur van de behandelingen wordt bepaald door de aard van de te behandelen aandoening en de mate waarop het dier op de behandelingen reageert. Zo zal de behandeling van ontstekingen, acute zaken als wonden/kneuzingen of slecht genezende fracturen/wonden etc. slechts enkele weken duren namelijk totdat genezing is opgetreden, terwijl behandelingen van chronische aandoeningen als arthrose, chronisch nierfalen, zenuwtrauma, verlamming etc. vele weken tot maanden in beslag kan nemen.

Gewoonlijk zal aanvankelijk gedurende meestal een week dagelijks worden behandeld, daarna neemt de frequentie af naar 3x per week om op langere termijn eventueel nog verder af te nemen naar bijvoorbeeld 1x per week. Vooral bij de behandeling van arthrose blijkt meer dan eens dat een behandelfrequentie van minder dan 1x per week toereikend is om een dier soepel door het leven te laten gaan.

Wat kost het?
Een behandeling kost 25,- euro (20,66 ex btw) per keer. U betaalt echter nooit meer dan 10 behandelingen voor de zelfde aandoening van hetzelfde dier. Daarna zijn de behandelingen kosteloos. Dus ook als blijkt dat uw dier langdurig of misschien wel levenslang magneetveldtherapie behoeft betaalt U nooit meer dan die eerste 10 keer.