Algemene Voorwaarden van Het Plan

Dit document beschrijft de voorwaarden van deelname aan Het Plan. Het Plan bestaat uit een basispakket en eventuele uitbreidingen voor honden en katten. Het Plan is onderdeel van Dierenkliniek Hoograven. Door in overleg op de kliniek een passend Plan samen te stellen en de bijbehorende offerte te ondertekenen bevestigt u dat u het dier, genoemd en omschreven op het offerteformulier, wilt laten deelnemen aan Het Plan. Lees deze voorwaarden goed door. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn laat ons dit dan weten vóór u uw ingevulde formulier ondertekend. Het Plan biedt uitsluitend preventieve zorg voor uw huisdieren.

1: U heeft het recht behandelingen ten behoeve van het deelnemende dier te laten uitvoeren die onder het door u gekozen en betaalde Plan vallen. Dit omvat preventieve gezondheidszorg, diensten en behandelingen.

2: Het afsluiten van een Plan kan u niet uitsluiten van extra diensten en behandelingen van uw dierenarts. Behandelingen of diensten die niet in uw Plan zijn opgenomen moeten afzonderlijk worden betaald. Het Plan is dus geen verzekeringsproduct.

3: Producten die zijn voorgeschreven door uw dierenarts moeten volgens de instructies van de dierenarts gebruikt worden en mogen niet op andere dieren dan uw huisdier gebruikt worden.

4: Bij het aangaan van een Plan gaat u akkoord met 12 maandelijkse betalingen. Het bedrag zal maandelijks omstreeks de 1e werkdag van de maand worden afgeschreven. Als u de betalingen niet in dezelfde kalendermaand voldoet, hebben wij het recht om uw Plan stop te zetten en zult u het verschil tussen de ontvangen behandelingen tegen de gangbare kliniek tarieven en betaalde behandelingen alsnog moeten betalen.

5: Uw Plan en automatisch incasso worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Na 11 maanden krijgt u van ons bericht over het aflopen van dat jaar, u kunt kiezen om dan te stoppen met Het Plan, als u hier geen reactie op geeft wordt Het Plan voor nog een jaar, stilzwijgend, verlengd.

6: Als een automatisch incasso wordt gestorneerd, zullen wij u per mail een betalingsherinnering sturen. U dient het openstaande bedrag dan zelf naar ons over dient te maken. Indien deze factuur na 8 dagen niet wordt voldaan ontvangt u een 2e herinnering en na nog eens 8 dagen een laatste herinnering. Indien de betaling na de laatste herinnering nog niet ontvangen is wordt Het Plan per direct beëindigd en de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau.

7: U dient de automatische incasso te betalen totdat alle automatische incasso’s die staan vastgesteld in uw contract betaald zijn of tot uw Plan wordt beëindigd. Wij zullen u nooit terugbetalen, behalve in het geval van een door ons gemaakte administratieve fout.

8:Dierenkliniek Hoograven kan deze overeenkomst ten allen tijde opzeggen als u handelt in strijd met deze voorwaarden inclusief de genoemde betalingsvoorwaarden. U kunt deze overeenkomst, per de laatste dag van de lopende maand, beëindigen als het huisdier, zoals vermeld op de offerte, komt te overlijden. U kunt deze overeenkomst, per de laatste dag van de lopende maand, beëindigen als u na een verhuizing van dierenarts wisselt. Na de beëindiging van de overeenkomst hoeft u geen maandelijkse termijnen te betalen en zijn wij niet langer verplicht u diensten te verlenen en producten te leveren. Indien van toepassing zal door middel van contante betaling of via automatisch incasso wel een verrekening plaatsvinden voor de reeds geleverde of reeds betaalde diensten tegen het normaal geldende tarief

9: Voor het afsluiten van Het Plan voor uw huisdier moet u minstens 18 jaar oud zijn.

10: Het Plan kan niet worden overgedragen.

11: Het Plan is GEEN verzekering.

12: U bent zelf verantwoordelijk voor regelmatig bezoek aan uw dierenarts en aanwezigheid bij de behandelingen die zijn voorgeschreven door uw dierenarts. Verschijnt u niet op een gemaakte afspraak, dan vervalt daarmee het recht op de behandeling waarvoor deze afspraak was gemaakt.

13: Indien uw persoonlijke gegevens wijzigen, dient u ons daarvan meteen op de hoogte te stellen.

14: In het geval uw huisdier overlijdt, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Dierenkliniek Hoograven
Detmoldstraat 10
3523 GD Utrecht
030-2886469
info@dierenkliniekhoograven.nl